Městys Žehušice
Městys Žehušice
 •   Úřad městyse:
  Žehušice Hlavní 107, 285 75 Žehušice
 •   Telefon/mobil:
  +420 311 249 010, 725 423 531
 •   Úřední hodiny:
  Pondělí: 08:00-11:00, 13:00-16:00
  Středa: 08:00-11:00, 13:00-16:00

Poslední požadavek občana bude vyřízen v 15:45 hodin.

Aktuality

Zobrazeno 61-87 ze 87

Důležité upozornění pro občany - provoz v obytné zóně

Datum: 9. 1. 2014

Přečtěte si prosím informace týkající se provozu v obytné zóně, zejména odstavec týkající se rychlosti a stání vozidla.

Poplatky na rok 2014

Datum: 8. 1. 2014

Sazebník poplatků na rok 2014 naleznete po kliknutí na níže uvedený odkaz.

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili veškeré poplatky za rok 2013, aby tak neprodleně učinili !

Silvestrovský turnaj v nohejbalu 2013

Datum: 4. 1. 2014

Stejně tak jako 9 předešlých let, tak i letos jsme se v poslední den roku sešli v tělocvičně ZŠ na již 10. ročníku silvestrovského turnaje.

Rozsvícení vánočního stromečku 2013

Datum: 2. 12. 2013

O první adventní neděli 1. prosince 2013 jsme společně rozsvítili vánoční stromeček - tentokrát na zeleném prostranství u aleje.
Akci pořádala TJ Sokol Žehušice ve spolupráci se Správou panství Žehušice a OÚ Žehušice.

Vítání občánků

Datum: 18. 11. 2013

Na konci září jsme přivítali na obecním úřadě v Žehušicích sedm nových občánků.

Hasičská brigáda

Datum: 18. 11. 2013

V měsíci říjnu proběhla další brigáda na hasičárně. Zabetonovali jsme vjezd do garáže a odizolovali jsme část základů. Také jsme odstranili dřevěnou přístavbu za hasičárnou.
Všem účastníkům patří velký dík.

Magická noc 2013

Datum: 5. 11. 2013

V sobotu 2. listopadu 2013 uspořádala TJ Sokol Žehušice pro děti tradiční akci s názvem Magická noc.

Výsledky voleb do PS v Žehušicích a Bojmanech

Datum: 26. 10. 2013

Výsledky voleb do PS za Žehušice a Bojmany naleznete na níže uvedených odkazech.

Den otevřených dveří na ČOV

Datum: 15. 10. 2013

Na čističce odpadních vod v Žehušicích proběhl dne 26. září 2013 Den otevřených dveří, který byl spojen s odborným výkladem zástupce zhotovitele firmy TopolWater Čáslav.

Hasičské cvičení v naší obci

Datum: 12. 10. 2013

V neděli 6. října 2013 se v naší obci uskutečnilo hasičské cvičení Kutnohorského okrsku č. 1 za účasti jednotek požární ochrany z obcí Žehušice, Bernardov, Rohozec, Svatý Mikuláš, Záboří nad Labem a jako hosté požární jednotky z obcí Kojice a Starý Kolín.

Cvičení žen a dívek

Datum: 9. 10. 2013

Cvičení určené všem věkovým skupinám žen a dívek probíhá každý čtvrtek od 18 do 19 hodin v tělocvičně ZŠ J.V.Sticha - Punta v Žehušicích.

Informace pro občany - mapový portál GEOSENSE

Datum: 2. 9. 2013

Na naše internetové stránky byl umístěn odkaz v podobě banneru (na úvodní stránce pod levým menu) na mapový portál GEOSENSE, který Vám umožní přístup do veřejně dostupných databází geografických dat, přístup k údajům z katastru nemovitostí apod.
Další informace a aplikace budou postupně navěšovány. Více informací o tomto portále naleznete v zářijovém čísle našeho Čtvrtletníku.

Nová autobusová zastávka U Křížku

Datum: 27. 8. 2013

Nová autobusová zastávka U Křížku bude zprovozněna od 1. září 2013.
Na nové zastávce budou zastavovat veškeré školní autobusy a ranní spoj do Kutné Hory s tím, že vynechá zastávku u OÚ v Žehušicích. Jízdní řády
Kutná Hora-Vrdy a Čáslav-Chvaletice naleznete níže pod tímto oznámením.

Veřejná vyhláška - územní plán Žehušice

Datum: 15. 7. 2013

Městys Žehušice oznamuje, že zastupitelstvo městyse Žehušice na svém jednání dne 9. července 2013 schválilo a vydalo územní plán Žehušice

Nové dětské hřiště v lokalitě Za Humny

Datum: 15. 7. 2013

Na akci "Dětské hřiště v lokalitě Za Humny" byla v únoru podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora obnovy venkova. Dotace nám však nebyla přidělena. Na základě jednání s firmou Enlino Consulting a.s. bylo domluveno, že výstavbu nového dětského hřiště zafinancuje.
Společnosti Enlino Consulting a.s. děkujeme za jejich vstřícnost, štědrost a velkorysost. Velmi si tohoto počinu vážíme a pevně věříme, že dětské hřiště, které v naší obci chybělo mnoho let, bude sloužit k radosti a potěšení našich dětí.
V pátek 28. června 2013 bylo hřiště slavnostně otevřeno pro veřejnost. Výstavbu provedla firma Tewiko Systems s.r.o.

Projekt Nevyhazujto.cz

Datum: 25. 6. 2013

Nosnou myšlenkou projektu Nevyhazujto.cz je to, že věc, kterou člověk nepotřebuje a chce ji vyhodit, se může hodit druhému člověku. Darujme ji za odvoz. Ušetřeme sobě práci, druhému peníze a přírodě energii.
Užitečnost tohoto projektu by mohla přijí vhod mnoha lidem, zejména v současné době v souvislosti s povodněmi. Pomozte lidem postiženým povodněmi a darujte věci, které už nepotřebujete.

Zpráva z forenzního šetření ZŠ a MŠ Žehušice

Datum: 11. 12. 2012

V příloze naleznete zprávu z forenzního šetření ZŠ a MŠ Žehušice v elektronické podobě.

Inspekční zpráva České školní inspekce

Datum: 8. 7. 2012

V příloze naleznete Inspekční zprávu České školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného Základní školou Jana Václava Sticha-Punta a Mateřskou školou Žehušice.

Výsledky provedené analýzy hospodaření

Datum: 8. 7. 2012

Analýzu provedl Mgr. Jan Švejkovský na základě uzavřené smlouvy mezi městysem Žehušice a společností Regionservis, s.r.o. se sídlem Perlitová 1796/4, 140 00 Praha 4 – Krč. Více informací o společnosti naleznete na www.regionservis.cz .
Mgr. Jan Švejkovský je oprávněn na základě živnostenského oprávnění takovéto analýzy zpracovávat.

Upozornění pro majitele pozemků

Datum: 16. 4. 2012

Fyzická či právnická osoba jako vlastník pozemku, případně jeho uživatel, má dle Zákona o rostlinolékařské péči (Zákon č. 326/2004 Sb.) povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů, tedy jinými slovy udržovat svůj pozemek pravidelným sekáním trávy (min. 2x do roka) tak, aby nevznikla škoda jiným osobám, případně nedošlo k poškozování životního prostředí, ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Evidence pálení rostlinného materiálu

Datum: 12. 4. 2012

Již od dubna roku 2009 poskytuje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu. Tato služba je určena především fyzickým osobám, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava. Více informací naleznete na vývěsce elektronické úřední desky.

Třídění odpadů

Datum: 3. 1. 2012

V prostorách OÚ Žehušice jsou k dispozici kontejnery na sběr nepotřebných baterií (kromě autobaterií), drobných elektrozařízení (kalkulačky, telefony, rádia, TV přijímače, monitory od PC, apod) a žárovek.
Na dvoře OÚ Žehušice jsou umístěny kontejnery na papír, plasty, sklo, tetrapak a textil.
Dále se na dvoře OÚ Žehušice nachází sběrný barel na použitý fritovací a rostlinný olej. Prosíme všechny obyvatele, aby nevylévali použitý olej do odpadu splaškové kanalizace. Tento olej způsobuje zanášení kanalizace a čističky odpadních vod a může zapříčinit i poruchy na těchto zařízeních. Cena za tyto opravy se pak samozřejmě promítne do ceny stočného pro všechny obyvatele.
Bioodpad směřujte na vyhrazené místo u řeky v dolní části obce (vedle ČOV), větve a veškerý dřevní odpad potom na hromadu určenou ke spálení o čarodějnicích - za hřištěm V topolech.
Sbírka použitého ošacení - oblečení noste zabalené do igelitových pytlů či krabic na OÚ Žehušice v průběhu celého roku.

ASEKOL umístil v Žehušicích E-domek

Datum: 4. 10. 2011

Nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, umístila 30. září 2011 v Žehušicích E-domek. Jedná se o speciální uzamykatelný přístřešek sloužící k ochraně vysloužilých elektrozařízení shromažďovaných na sběrných dvorech před nepříznivým počasím a krádežemi.
Občané Žehušic, Bojman i okolních obcí tak mají jedinečnou možnost od 1. října 2011 odevzdávat v průběhu celého roku veškeré vysloužilé elektrospotřebiče právě do tohoto E-domku, který je umístěn na sběrném dvoře u OÚ Žehušice. Klíč od E-domku je k dispozici na OÚ Žehušice, v případě nepřítomnosti (mimo pracovní dobu, o víkendech apod.), ponechte elektrozařízení před E-domkem.

Oznámení pro občany

Datum: 15. 3. 2011

Městys Žehušice se stal 1.1. 2011 řádným členem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Nové vyhlášky

Datum: 22. 12. 2010

Na úřední desce naleznete Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku ze psů a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Výsledky voleb do zastupitelstva městyse Žehušice

Datum: 17. 10. 2010

Na vývěsce úřední desky naleznete výsledky voleb do zastupitelstva městyse Žehušice.

Czech POINT

Datum: 10. 10. 2010

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat
o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.
Služba je funkční na OÚ v Žehušicích od 11.10.2010.

Zobrazeno 61-87 ze 87

Život v obci

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
1
22
1
23
24 25 26 27 28 29
1
30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál

Mapový portál

Videa

videa

Aktuální počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
oblačno 29 °C 16 °C
středa 19. 6. zataženo 29/20 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 32/19 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 25/16 °C

Partneři, svazky, projekty