Městys Žehušice
Městys Žehušice
 •   Úřad městyse:
  Žehušice Hlavní 107, 285 75 Žehušice
 •   Telefon/mobil:
  +420 311 249 010, 725 432 531
 •   Úřední hodiny:
  Pondělí: 08:00-11:00, 13:00-17:00
  Středa: 08:00-11:00, 13:00-17:00

Kanalizace a ČOV Bojmany

Zastupitelstvo projednalo schválení ceny stočného na rok 2020 pro obec Bojmany.

Cena vody odpadní na rok 2020 včetně DPH pro občany je 45,-- Kč za 1 m3.  

Usnesení č. 202/2020: Zastupitelstvo schvaluje cenu stočného na rok 2020 pro obec Bojmany. Cena vody odpadní na rok 2020 včetně DPH pro občany je 45,-- Kč za 1 m3

Zastupitelstvo městyse Žehušice  po vzájemné dohodě se společností VHS Vrchlice Maleč a.s. rozvázalo spolupráci  ( k 30. 4. 2020 ) a vše je pod vlastní režií a to od 1. 5 .2020.            Odborným garantem pro provozování ČOV Bojmany se stala společnost TopolWater s.r.o. Provozovatelm kanalizace Bojmany je mětyse Žehušice.

 

Partneři, svazky, projekty